Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hey.lt - Interneto 
reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai
 

Vidiniai mokymai

Spausdinti El. paštas
SEMINARO PAVADINIMAS: „Streso prevencija ir valdymas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS : Padidinti darbo efektyvumą išmokus atsipalaiduoti ir nepavargti sudėtingose situacijose.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Kaip atpažinti stresą. Kodėl stresas mažina darbingumą ir darbo rezultatus.
Kas sukelia stresą?
Streso įveikimas. Tinkamas jėgų paskirstymas. Protinės, emocinės ir fizinės veiklos balansavimas. Atsipalaidavimas. Praktiniai relaksacijos pratimai. Kontaktas su norais.
Darbas su dėmesiu – kaip jį nukreipti ten kur reikia. Prioritetų nustatymas.
Laiko valdymas. Kur dingsta mūsų laikas ? Efektyvus laiko paskirstymas. Trumpalaikis ir ilgalaikis planavimas.
Totalumas – vaistas nuo chaoso ir būdas kaupti jėgas.

NAUDA: Padidėjęs darbingumas ir teigiama emocinė būsena.
Efektyvesnis laiko paskirstymas.
Praktiniai atsipalaidavimo įgūdžiai.

----

SEMINARO PAVADINIMAS: „Emocijų atpažinimas ir valdymas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS : Išmokti atpažinti savo ir kliento emocijas, reikalui esant suvaldyti jas ar pakeisti kitomis.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Emocijų rūšys. Praktinės pratybos kaip jas atpažinti.
Kaip neįstrigti viename jausme.
Kito žmogaus pajautimas.
Emocijų nauda. Kada emocijos padeda , o kada trukdo. Emocijos kaip jėgų šaltinis.
„Vidiniai manevrai“ – budai kaip pakeisti vienas emocijas kitomis.
Jėgų balansas. Kaip atstatyti savo jėgas.
NAUDA: Padidėjęs darbingumas ir teigiama emocinė būsena.
Galimybė jausti kitų žmonių nuotaikas ir adekvačiai reaguoti.
Pardavimų specialistams – geresni pardavimai.
Klientų aptarnavimo specialistams – aukštesnė aptarnavimo kokybė.
Vadovams ir pedagogams – efektyvesnis vadovavimas kolektyvui.

----

SEMINARO PAVADINIMAS: „Emocinis intelektas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS : Susipažinti su emocijomis, išmokti jas atpažinti ir valdyti. Praplėsti savo emocijų ribas ir lankstumą.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Emocinio intelekto samprata ir svarba šiuolaikinėje organizacijoje.
Emocijų kalba – kaip ją suprasti ir išmokti ja kalbėti. Emocijos kaip universali kalba, kuria kalba visų tautų žmonės.
Logika ir emocijos – priešprieša ir bendradarbiavimas.
Kam vadovui emocijos ? Emocijos darbe kaip sėkmės garantas.
Emocinio intelekto ir kūrybiškumo tiesioginis ryšys. Kaip emocijos gali padėti randant tinkamus sprendimus.
Emocijų valdymas. Praktiniai emocijų atpažinimo ir valdymo pratimai.
Emocinio intelekto plėtimas. Emocijų lankstumas. Galimybė jausti platesnę jausmų gamą ir to praktinis pritaikymas.

NAUDA: Padidėjęs darbingumas ir emocinis lankstumas.
Efektyvesnis vadovavimas ir greitas konfliktų sprendimas.
Išaugęs dėmesingumas ir kūrybiškumas.

----

 

SEMINARO PAVADINIMAS: „Pardavimų menas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS : Įsisavinti efektyvesnius pardavimo strategijų modelius, padidinti lankstumą pardavimų metu.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Tinkamos ir netinkamos pardavimo strategijos
Pagalba klientui kaip pagrindinė pardavimų strategija
Pokalbio pradžia ir kliento poreikių nustatymas
Kūno kalba
Tinkamas savo produkto pristatymas.
Emocijų svarba parduodant. Emocinis intelektas. Emocinis lankstumas ir emocijų valdymas.
Darbas su kliento prieštaravimais. Konfliktų prevencija ir efektyvus jų sprendimas.
Kliento lojalumo siekimas.
Pardavimo situacijų modeliavimas.

NAUDA: Išaugę pardavimai ir klientų lojalumas.
Aukštesnis darbingumas ir geresnė emocinė būsena.
Teigiama atmosfera organizacijoje.

----

SEMINARO PAVADINIMAS: „Dėmesys ir dėmesingumas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

KAM SKIRTA: vadovams, klientų aptarnavimo specialistams, darbuotojams, kuriems reikalinga aukšta dėmesio koncentracija.

TIKSLAS : Išmokti valdyti dėmesį, pakelti seminaro dalyvių dėmesingumą ir dėmesio koncentraciją.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Dėmesio samprata ir jo svarba šiuolaikinėse sąlygose.
Kaip susijęs dėmesys ir dėmesingumas su darbo rezultatais. Dėmesio valdymas – būtina sėkmės sąlyga. Dėmesio koncentracijos nauda.
Aktyvus ir pasyvus dėmesys. Išsklaidytas dėmesys.
Praktiniai dėmesingumo ir dėmesio koncentracijos vystymo būdai
Dėmesys ir totalumas. Galimybė ir būtinumas daryti vieną darbą vienu metu. Dėmesys ir asmeninė jėga.

NAUDA: Išaugęs dėmesingumas ir dėmesio koncentracija.
Aukštesni darbo rezultatai.
Geresnė savijauta ir mažesnis nuovargis darbe.

----

 

SEMINARO PAVADINIMAS: „Pergalė kaip gyvenimo būdas !“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS: Išmokti statyti sau tikslus ir juos pasiekti. Motyvuoti save ir komandą pergalės linkme. Surasti ir panaudoti savo stipriąsias puses. Paversti sėkmę gyvenimo būdu.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Pergalė kaip gyvenimo būdas. Lyderystė.
Tinkamas tikslų formavimas. Pagalbininkai ir priešai siekiant pergalės.
Vidinis pergalės momentas. Asmeninis augimas ir teritorijos plėtimas. Asmeninė teritorija – mūsų komforto zona.
Totalumas. Emocinis intelektas ir emocijų svarba siekiant pergalės.
Rato ir spiralės principai: kaip nustoti vaikščioti ratu ir pradėti vystytis spirale.
Įtampa ir atsipalaidavimas. Mūsų jėgų šaltiniai ir kaip išlaikyti jėgų balansą.
Asmeninio gyvenimo ir darbo pusiausvyra.

NAUDA: Aukštesni darbo ir asmeniniai rezultatai.
Galimybė statyti sau ir pasiekti aukštus tikslus.
Teigiama emocinė ir fizinė būsena.

----

SEMINARO PAVADINIMAS: „Vidiniai koučingo mokymai“

UŽSIĖMIMŲ TRUKMĖ: po 2 val. kartą į dvi savaites

TIKSLAS: Ugdyti pasitikinčias savimi ir kūrybingas asmenybes, sugebančias siekti ir pasiekti aukštų rezultatų .

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Tikslų bei norų formulavimas. Kas padeda ir kas trukdo pasiekti tikslus.
Asmeniniai ir grupiniai tikslai. Stipri asmenybė – stipri organizacija
Vidinio potencialo mobilizavimas. Tiesiausias kelias link užsibrėžtų tikslų.
Totalumas. Emocinis intelektas ir emocijų svarba siekiant pergalės.
Rato ir spiralės principai: kaip nustoti vaikščioti ratu ir pradėti vystytis spirale.
Įtampa ir atsipalaidavimas. Mūsų jėgų šaltiniai ir kaip išlaikyti jėgų balansą.
Asmeninis augimas ir teritorijos plėtimas.
Komandinis darbas.

NAUDA: Gerokai aukštesni darbo rezultatai.
Teigiama ir darbinga atmosfera kolektyve.

----

 

SEMINARO PAVADINIMAS: „Asmeninis efektyvumas – aš galiu daugiau !“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS: Surasti bei išmokti remtis savo stipriosiomis pusėmis ir efektyviai panaudoti savo laiką.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Kodėl vieni žmonės pasiekia daugiau už kitus
Kaip surasti savo stipriąsias puses ir nerealizuotus talentus. Kaip gyventi remiantis savo sugebėjimais ir talentais.
Mūsų jėgos – kur jos išeina ir kaip ateina. Kaip gauti daugiau jėgų ir mažiau jų išeikvoti.
Neužbaigti darbai – kaip jie trukdo eiti į priekį. Kada laikas padėti paskutinį tašką.
Tikslai ir prioritetai. Kaip atskirti tai kas svarbiausia ir į tai koncentruotis.
Laiko paskirstymas ir valdymas.
Asmeninė teritorija – tai ką aš moku gerai ir kaip ją plėsti.

NAUDA: Išaugęs darbo efektyvumas.
Aiškūs tikslai ir prioritetai.
Efektyvus planavimas ir planų vykdymas.

----

 

SEMINARO PAVADINIMAS: „Rato ir spiralės dėsniai versle bei gyvenime“ (Kaip nustoti vaikščioti ratu ir pradėti vystytis spirale)

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL

KAM SKIRTA: Visų lygių vadovai, pardavimo specialistai

TIKSLAS: Suvokti pasikartojančių problemų bei nepalankių situacijų priežastis ir išmokti jas spręsti.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Rato principas gyvenime. Keturios bet kurio įvykio dalys
Kaip išdėstyti problemą į rato schemą ir pamatyti problemos priežastis
Kada ratas pereina į spiralę
Kaip sudaryti verslo planą bet kokios problemos sprendimui.

NAUDA: Naujas požiūris į problemas ir jų sprendimo būdus.
Išaugęs darbo efektyvumas.
Greitesnis ir efektyvesnis problemų sprendimas.

----

 

SEMINARO PAVADINIMAS: „Pinigai kitaip“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL

TIKSLAS: Susipažinti pagal kokius dėsnius pinigai pas mus ateina ir išeina, taip pat išmokti uždirbinėti pinigus su malonumu.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Emocijos ir emocinis intelektas uždirbinėjant pinigus.
Ką daryti su baime ?
Tėvų ir vaikystės prisiminimų įtaka pinigų uždirbinėjimui.
Kontaktas su rizika.
Pinigų atėjimo ir išėjimo įstatymai. Afermacijos.
Minčių lankstumas. „Smegenų šturmo“ metodas.
Įpročiai – kada jie padeda, o kada trukdo. Kaip keisti įpročius ir strategijas. “Darymai“ ir „nedarymai“
Kaip pradėti uždirbinėti pinigus ne kankinantis, o gaunant malonumą.
Kaip paversti hobį pinigų šaltiniu.

NAUDA: Išaugęs dėmesingumas pinigams.
Galimybė „išlaikyti“ pinigus bei daugiau uždirbinėti.
Galimybė gauti malonumą iš pinigų uždirbimo proceso.

----

SEMINARO PAVADINIMAS: „Keturios žmogaus kalbos – minčių, jausmų, norų ir kūno“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL

TIKSLAS: Susipažinti su žmogaus minčių, jausmų, norų ir kūno kalbomis. Išmokti geriau jausti ir suprasti save ir klientą.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Minčių kalba: vaizdai, žodžiai, prisiminimai, tikslai, žinojimas.
Jausmų kalba: kokios egzistuoja emocijos, kontaktas su jomis ir atpažinimas.
Kas tai yra norai ? Kaip suprasti savo ir kito žmogaus norus.
Kūno kalba: pojūčiai ir pozos.
Šių kalbų universalumas visiems žmonėms ir panaudojimas konfliktų sprendimuose.
Kaip įeiti į kontaktą su kitu žmogumi ir adekvačiai elgtis konfliktinėse situacijose.
Kaip daryti įtaką žmonėms.

NAUDA: Išaugęs dėmesingumas sau ir kitiems žmonėms.
Geresnis kontaktas su kitais žmonėmis ir adekvatus elgesys konfliktinėse situacijose.
Geresnė klientų aptarnavimo kokybė.
Galimybė daryti įtaką žmonėms ir kolektyvui.

----

SEMINARO PAVADINIMAS: „Įpročiai ar lankstumas. Ką rinksitės?“ (Kaip keisti įpročius, kurie trukdo, į tuos, kurie padeda)

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL

TIKSLAS: Išmokti keisti savo įpročius, įgauti lankstumo ir kūrybingumo.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Kas tai yra įprotis ? Kaip jie formuojasi .
Ką sako patarlė „norėjau kaip geriau, o išėjo kaip visada“. Kaip to išvengti.
Darbo su įpročiais nauda ir būtinybė šiuolaikiniame versle.
Kodėl problemos kartojasi ? Kaip spręsti problemas keičiant įpročius.
Manevro galimybė ir lankstumas - kaip to pasiekti. Lankstumas gyvenime ir versle.
Du poliariškumai : „Tramvajaus strategija“ ir kūryba.
Kūrybingumas. Kaip įpročiai trukdo kūrybingumui. Nuo ko prasideda kūryba.
Kūrybingumo ugdymas.

NAUDA: Išaugęs lankstumas ir galimybė reaguoti į situaciją kitu būdu.
Naujos strategijos.
Kūrybingumo augimas.

----

 

SEMINARO PAVADINIMAS: „Efektyvus klientų aptarnavimas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS: įgauti lankstumo ir pasitikėjimo savimi aptarnaujant klientus, išmokti valdyti save ir situaciją konfliktinėse aplinkybėse, susipažinti su tinkamo aptarnavimo modeliais.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: efektyvi komunikacija, kontakto su klientu suradimas
Keturios komunikacijos kalbos: minčių, jausmų, norų ir kūno kalbos
Žodžių ir kūno kalbos atitikimas
Emocinio intelekto samprata ir jo svarba klientų aptarnavime
Tinkamas savo produkto (paslaugos, organizacijos) pristatymas
Į klientą orientuotas aptarnavimas, pagalbos klientui strategija
Konfliktų atsiradimo priežastys ir sprendimo būdai
Darbas su kliento prieštaravimais

NAUDA: Išaugusi klientų aptarnavimo kokybė, klientų lojalumas.
Efektyvesnė komunikacija, tinkamas produkto, paslaugos pristatymas.
Geresnis organizacijos įvaizdis.


SEMINARO PAVADINIMAS: "Pardavimo menas“

SEMINARO TRUKMĖ: 8 AK. VAL.

TIKSLAS:  Dalyvius supažindinti su efektyvesniais padavimo strategijų modeliais, veiksniais, lemiančiais geresnį ir sėkmingesnį aptarnavimą.

NAGRINĖJAMOS TEMOS: Tinkamos ir netinkamos pardavimo strategijos

Pagalba klientui kaip pagrindinė paradavimo strategija
Pokalbio pradžia - kliento poreikių nustatymas
Tinkamas produkto pristatymas
Emocijų svarba parduodant
IKonfliktų prevencija ir efektyvus jų sprendimas
Darbas su kliento prieštaravimais
Kliento lojalumo siekimas
Pardavimo situacijų modeliavimas

NAUDA: Išaugę pardavimai; Klientų lojalumas; Didesnė pardavimo darbuotojų motyvacija; geresnė darbuotojo emocinė būsena; padidėjęs darbingumas organizacijoje

SEMINARŲ KAINA: sutartinė

KONTAKTINIS ASMUO: Marius mob. 8 659 18242, Giedrė mob. 8 620 27658 ,All rights reserved © Visas pasaulis 2024